Vršimo besplatnu dostavu do 25 kilometara, preko 25 kilometara dostava se naplaćuje 1,5 KM po kilometru.